Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Τα νοσοκομεία αρνούνται να εκπαιδεύσουν βοηθούς νοσηλευτών!!!


Και όμως ισχύει.
Όπως θα γνωρίζετε αγαπητοί αναγνώστες το Νοσηλευτικό Προσωπικό στη χώρα μας διακρίνεται σε πολλές κατηγορίες.
Έχουμε λοιπόν τους Νοσηλευτές αποφοίτους των Πανεπιστημιακών σχολών και ΤΕΙ και τους Βοηθούς Νοσηλευτές αποφοίτους ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Α' κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ε Β' κύκλου σπουδών, Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικών ειδικοτήτων.
Όλοι τους όμως για να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και έτσι να μπορέσουν να εργαστούν ή να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς χρειάζονται τη λεγόμενη πρακτική άσκηση που χρονικά ποικίλει από 6 -12 μήνες και γίνεται στα νοσοκομεία.
Ενώ λοιπόν για τους νοσηλευτές προβλέπεται  κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης να χορηγείται ένα μικρό βοήθημα της τάξης των 150-170 ευρώ μηνιαίως και επιπλέον η ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη, για τους βοηθούς νοσηλευτές μέχρι πριν λίγο καιρό δεν προβλεπόταν κάτι σχετικό. Η πρακτική τους άσκηση γίνονταν χωρίς βοήθημα και χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Πριν λίγους μήνες απεστάλει εγκύκλιος στα νοσοκομεία της χώρας που τα υποχρέωνε να ασφαλίζουν και τους βοηθούς νοσηλευτών χωρίς όμως να προβλέπεται κάποιο κονδύλι .
Αποτέλεσμα πολλά νοσοκομεία της χώρας , ανάμεσα σε αυτά και το Νοσοκομείο Πρέβεζας, να αρνούνται να παρέχουν πρακτική άσκηση στους βοηθούς νοσηλευτές και έτσι αυτοί να μη μπορούν να πάρουν ούτε το πτυχίο τους , ούτε την άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά τόπους νομαρχίες, να μη μπορούν να εργαστούν και να μη μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς!!!
Η δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι τα νοσοκομεία και τα λογιστήριά τους δεν έχουν συγκεκριμένο κωδικό από τον οποίο να βγάλουν το κονδύλι για να παράσχουν την ασφαλιστική κάλυψη.
Ισχυρίζονται ότι σε αντίθετη περίπτωση θα παρανομήσουν!
Ορισμένα όμως νοσοκομεία από ότι γνωρίζουμε έχουν πάρει την ευθύνη και εκπαιδεύουν βοηθούς νοσηλευτές παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη από δικά τους κονδύλια. Ενώ σε άλλα οι ίδιοι οι ασκούμενοι ζητούν να πληρώσουν από την τσέπη τους την ασφαλιστική τους κάλυψη αρκεί να τους επιτραπεί η πρακτική τους άσκηση!!!

Εμείς μετά από αυτά δεν μπορούμε παρά να αναφωνήσουμε:

 Ω! Θεά βλακεία και συ στην Ελλάδα βρήκες να γεννηθείς;

Κύριοι συναρμόδιοι υπουργοί δώστε άμεσα λύση.


ΥΓ. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά   για χορήγηση  άδειας  άσκησης επαγγέλματος είναι:
 Δικαιολογητικά για Νοσηλευτές ΤΕΙ & Π.Ε

   1. Αίτηση
   2. Αντίγραφο πτυχίου Νοσηλευτικής ΤΕΙ & Π.Ε
   3. Υπ. δήλωση του Ν.1599/86 « ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας μου»
   4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
   5. Παράβολο Δημοσίου των 8 euro
   6. Δύο φωτογραφίες
   7. Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε)

Δικαιολογητικά για Βοηθούς Νοσηλευτές:

   1. Αίτηση
   2. Αντίγραφο πτυχίου
      α )Πτυχίο ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ «Βοηθού Νοσηλευτή» & βεβαίωση πρακτικής άσκησης 6 μηνών σε Νοσοκομείο
      β) Πτυχίο Τ.Ε.Ε Α' κύκλου σπουδών «Βοηθού Νοσηλευτή» & βεβαίωση πρακτικής άσκησης 12 μηνών σε Νοσοκομείο
      γ) Πτυχίο Τ.Ε.Ε Β' κύκλου σπουδών «Βοηθού Νοσηλευτή» & βεβαίωση πρακτικής άσκησης 6 μηνών σε Νοσοκομείο
      δ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ Νοσηλευτικών ειδικοτήτων & βεβαίωση πρακτικής 3 μηνών σε Νοσοκομείο
   3. Υπ. δήλωση του Ν.1599/86 « ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής ιδιότητας μου»
   4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
   5. Παράβολο Δημοσίου των 8 euro
   6. Δύο φωτογραφίες

Επιπλέον δικαιολογητικά Νοσηλευτών & βοηθών Νοσηλευτών:

   1. Για πτυχιούχους από κράτος μη Ε.Ε
      .Αντίγραφο πτυχίου
      .Επίσημη μετάφραση του πτυχίου από το Υπ. Εξωτερικών
      .Ισοτιμία του πτυχίου από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή το Ι.Τ.Ε
   2. Για ομογενείς εφόσον δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας άδεια παραμονής και εργασίας
   3. Για αλλοδαπούς από κράτος μη Ε.Ε άδεια παραμονής και άδεια εργασίας και
      πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπ. Εξωτερικών